JESUS sier:

Jeg er Veien og Sannheten og Livet, ingen kommer til Faderen uten ved meg.

Johs. 14,6.

HAN innbyr alle:

Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære - og Jeg skal gi dere hvile!

Matt. 11,28

HVORDAN?

Han er såret for våre over- tredelser, knust for våre mis- gjerninger, straffen lå på Ham, for at vi skulle få fred, og ved Hans sår har vi fått legedom.

Esaias 53,5


Velkommen til heimesida vår. Vi heter Anne Lise og Tor Marius Gauslaa. Bildet over ble tatt i Hammerfest
sommeren 2010. Da var vi på tur sammen med Finnmarksvennene - og delte Evangeliet med sang, musikk
og vitnesbyrd.
Vi bor  i barndomsheimen min (bilde) på Lofthus i Lillesand.Bildet tatt i februar 2010. Blå
himmel. Kvit snø. Blått og kvitt flagg på verandaen.
Davids skjold, Israels nasjonalflagg.
Tegn på vår takk for hva jødene og Israel har gitt oss. Og på det faktum at frelsen
kommer
- fra jødene.
Anne Lise er heimearbeidende husmor. Hun har mange års praksis i omsorgsyrket. Også som sosial-
og besøks-kontakt for Norges Blindeforbund i Aust Agder. Sluttet i denne stillingen høsten 2007.
Sammen med oss bor førerhunden Selma, som Anne Lise fikk i mai 2013. Vi gleder oss over den hjelp
og hygge som Selma gir oss! Her er hun, fotografert sammen med nissefar og nissemor i adventstida 2013.

Selma

I yrkeslivet har jeg bak meg jobb i industrien, presse og NRK, redaktør og misjonsleder i evangelisk
blad og stiftelse, samt attføringskonsulent i a-etat, nåværende NAV.

Så sant jeg kan, takker jeg alltid ja til å preke eller holde Bibeltimer i lokale forsamlinger og bedehus.

Fra februar 2003 takket jeg ja til å være forstander/pastor i Lillesand Baptistmenighet der jeg har
vært medlem i en årrekke. 
Forsamlingen holder til i Betel, beliggende i Øvregate 10 midt i Lillesand sentrum.
Se nettstedet betel-lillesand.no.
Slutta som forstander der vinteren 2018. Siden viseforstander fram til februar 2020. Og har
fortsatt som kasserer og web redaktør.
Var i mange år varamedlem i landsstyret for Hjelp Jødene Hjem, men takket av der våren 2016.

Vi er ellers engasjert i innsamlingsforetaket hjertetilhjerte

Et venneforetak jeg startet i 1993 etter avsluttet tjeneste i annet foretak.

Stikkord for virksomheten er:

Evangelisk informasjon og formidling av gaver til evangelisk/sosialt arbeid i India.
Hjelp til fattige evangelister og til barn

Informasjonsarbeid fra misjon og evangelisk virke - samt artikler fra Bibelen - om
Guds store frelse i Jesus, Yeshua.Aktuelt stoff om Guds utvalgte folk Israel, dets land og Israels
evige hovedstad Jerusalem,
Yerushalayim.

Her ser du oss foran Vestmuren våren 2004. Kjekt par?

 


Sidene blir utvidet etter hvert. Vi gleder oss over at du er med. Som leser, forbeder - og gjerne
også som bidragsyter.

Vi garanterer at HVER krone som DU gir - kommer hel og helt fram til mottaker.
Simpelthen fordi vi selv dekker alle driftskostnadene.

Ta gjerne kontakt hvis du vil vite mer!

Anne Lise og Tor Marius Gauslaa, Lofthus 6, 4790 Lillesand

 
Mobil 90 65 64 27. E-post: se eller skriv herOrganisasjonsnr. 974 341 557. Giro 2850.13.10389.


Medlem av Innsamlingskontrollen i  Norge/Innsamlingsregisteret

Kvalitetssikrer innsamlingen