JESUS sier:

Jeg er Veien og Sannheten og Livet, ingen kommer til Faderen uten ved meg.

Johs. 14,6.

HAN innbyr alle:

Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære - og Jeg skal gi dere hvile!

Matt. 11,28

HVORDAN?

Han er såret for våre over- tredelser, knust for våre mis- gjerninger, straffen lå på Ham, for at vi skulle få fred, og ved Hans sår har vi fått legedom.

Esaias 53,5


Velkommen til heimesida vår. Vi heter Anne Lise og Tor Marius Gauslaa. Bildet over ble tatt i
Hammerfest sommeren 2010. Da var vi på tur sammen med Finnmarksvennene - og delte Evangeliet
med sang, musikk og vitnesbyrd.
Vi bor  i barndomsheimen min (bilde) på Lofthus i Lillesand.Bildet tatt i februar 2010. Blå
himmel. Kvit snø. Blått og kvitt flagg på verandaen.
Davids skjold, Israels nasjonalflagg.
Tegn på vår takk for hva jødene og Israel har gitt oss. Og på det faktum at
frelsen kommer
- fra jødene.
Anne Lise er heimearbeidende husmor. Hun har mange års praksis i omsorgsyrket. Også som sosial-
og besøks-kontakt for Norges Blindeforbund i Aust Agder. Sluttet i denne stillingen høsten 2007.
Sammen med oss bor førerhunden Selma, som Anne Lise fikk i mai 2013. Vi gleder oss over den hjelp
og hygge som Selma gir oss! Her er hun, fotografert sammen med nissefar og nissemor i adventstida
2013. Men i 2022 fikk Anne Lise ny førerhund. Dina heter hun. Også en svart labrador. Flink og rask
og litt rampete, slik alle ungjenter er (!). På bildet ser du Dina og Selma på sofaen heime på Lofthus.
Dina til høyre.

Selma

Pleier å sammenlikne meg litt med poteta. (Kan brukes til det meste.):
I yrkeslivet har jeg bak meg jobb i industrien, presse og NRK, redaktør og misjonsleder i
"Evangelisten", evangelisk blad og stiftelse, samt attføringskonsulent i a-etat, nåværende NAV.

Forstander/pastor i Lillesand Baptistmenighet fra 2003 til 2018.
Web-redaktør der fram til årsmøtet 2021. Meldt meg ut av Baptistmenigheten ved årsskiftet 22/23.
Var i mange år varamedlem i landsstyret for Hjelp Jødene Hjem, men takket av der våren 2016.

Vi er ellers engasjert i innsamlingsforetaket hjertetilhjerte

Et venneforetak jeg startet i 1993 etter avsluttet tjeneste i Evangelistens Misjonstjeneste.

Stikkord for virksomheten er:

Evangelisk informasjon og formidling av gaver til evangelisk/sosialt arbeid i India.
Hjelp til fattige evangelister og til barn

Informasjonsarbeid fra misjon og evangelisk virke - samt artikler fra Bibelen - om
Guds store frelse i Jesus, Yeshua.Aktuelt stoff om Guds utvalgte folk Israel, dets land og Israels
evige hovedstad Jerusalem,
Yerushalayim.

Her ser du oss foran Vestmuren våren 2004. Kjekt par?

 


Sidene blir utvidet etter hvert. Vi gleder oss over at du er med. Som leser, forbeder - og gjerne
også som bidragsyter.

Vi garanterer at HVER krone som DU gir - kommer heil og heilt fram til mottaker.
Simpelthen fordi vi sjøl dekker alle driftskostnadene.

Ta gjerne kontakt hvis du vil vite mer!

Anne Lise og Tor Marius Gauslaa, Lofthus 6, 4790 Lillesand

 
Mobil 90 65 64 27. E-post: se eller skriv herOrganisasjonsnr. 974 341 557. Giro 2850.13.10389. Vipps 128178


Medlem av Innsamlingskontrollen i  Norge/Innsamlingsregisteret

Kvalitetssikrer innsamlingen